نشخوارکنندگان

نشخوارکنندگان
محدودهٔ زمانی: ائوسن? پسین تا امروز
White-tailed deer.jpg
گوزن دم‌سفید
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: جفت‌سم‌سانان
زیرراسته: نشخوارکنندگان
اسکوپولی، ۱۷۷۷
خانواده‌ها

 موش‌آهوان
 مُشکین‌آهوان
 گوزنان
 زرافگان
 کَل‌بُزان
 گاوان

در جانورشناسی، نُشخوارکنندگان (Ruminantia) زیرراسته‌ای از جانوران هستند.

پستاندارانی مانند گاو، بز، گوسفند، آهو و غزال از جمله نشخوارکنندگان هستند. این جانوران پستاندارانی با معده چهار قسمتی که در آن مواد چوبی گیاهان به کمک باکتری‌ها به پروتئین و چربی‌هایی تبدیل می‌شود که حیوان قادر به گوارش آنهاست .ابتدا غذای نیمه جویده را به سرعت بلعیده و وارد سیرابی می شود سپس سلولز غذای نیمه جویده شده در معرض آنزیم سلولاز میکروب ها قرار میگیرد.میکروب ها به کمک حرارت بدن وترشح مایعات و حرکات سیرابی تا حدودی غذا را گوارش میدهند. توده های غذایی پس از عبور از نگاری و مری به دهان برمیگردند تا به طور کامل جویده شوند و غذای کامل جویده شده دوباره به سیرابی وارد شده و بیشتر حالت مایع پیدا میکند و سپس به نگاری جریان می یابد . مواد از نگاری به هزارلا وارد و تا حدودی آبگیری شده و سرانجام وارد شیردان می شود . در نشخوارکنندگان گوارش سلولز قبل از گوارش سایر ترکیبات آلی صورت میگیرد

در پستانداران نشخوارکننده مثل گاو ، گوزن ، گوسفند ، بز و ... که معده چهارقسمتی دارند، گوارش میکروبی پیش از گوارش آنزیمی صورت می‌گیرد ، اما در غیرنشخوارکنندگانی مثل فیل ابتدا گوارش آنزیمی صورت گرفته ، سپس گوارش میکروبی انجام می‌شود .

خانواده‌هاویرایش

 موش‌آهوان (Tragulidae)
 مشکان (Moschidae)
 گوزنان (Cervidae)
 زرافگان (Giraffidae)
 شاخچنگالان (Antilocapridae)
 گاوان (Bovidae)


   آب‌بازجفت‌سمان   

 پینه‌پایان


   آب‌بازجفت‌سمان   

 گرازسانان    


   آب‌بازنشخوارکنندگان   

 نشخوارکنندگان


   نهنگ‌اسب‌آبی‌ریختان   

 اسب‌آبیان آب‌بازسانان


منابعویرایش

  • عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.
  • دانیل بوتکین، ادوارد کلر، ترجمه عبدالحسین وهاب زاده . شناخت محیط زیست . انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد . 1387.