آب‌کپک

رده‌ای از ناجورتاژکان
آب‌کپک - قارچهای تخمی (اُئومیست‌ها)
Phytophtora reproduction.png
آرایه‌شناسی
حوزه: یوکاریوت
فرمانرو: حبابچه‌داران رنگی
شاخه: ناجورتاژکان
رده: آب‌کپکان
راسته‌ها

Lagenidiales
Leptomitales
Peronosporales
Rhipidiales
پنبه‌ای‌کپک‌سانان
Albuginales

آب‌کپک یا قارچ‌های اُاُمیست (Oomycetes) سازواره‌هایی یوکاریوتی و قارچ‌مانند هستند که برای رشدونمو وابسته به آب هستند و اغلب در سطح آب توده‌ای جُلینه Mycelium تولید می‌کنند. کپک‌های آبی، زنگهای گندم و سفیدک مو جزء قارچهای تخمی به شمار می‌آیند. پیکر این قارچها از رشته‌های باریک تشکیل شده و هسته‌ها در سیتوپلاسم پراکنده‌اند. در دیواره آنها بر خلاف سایر قارچها که از کیتین تشکیل شده است، سلولز مشاهده می‌گردد.

منابعویرایش

مجموعه واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹. هیئت مؤلفان (۱۳۸۳), زیست‌شناسی عمومی گیاهی و جانوری - انتشارات جهاد دانشگاهی