آذربایجان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

آذربایجان نام ناحیه‌ای جغرافیایی و تاریخی در انتهای شمال‌غربی ایران است.

آذربایجان همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته