آراس مارافسای


آراس مارافسای
Recurrent nova RS Ophiuchi as seen 23 FEB 2006 from Mt Laguna, Calif.jpg
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی مارافسای
بعد ۱۷h ۵۰m ۱۳.۲s
میل ‏ ۲۸″ ۴۲′ ‎−۰۶°
قدر ظاهری (V)۹.۶ - ۱۳.۵ (quiet), <۵ (burst)
مشخصات
ردهM2III / کوتوله سفید
راهنمای رنگ U-B?
راهنمای رنگ B-V?
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)? km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: ? mas/yr
Dec.: ? mas/yr
اختلاف منظر (π)? mas
فاصله
۶۰۰ pc
نام‌گذاری‌های دیگر
HD 162214

آراس مارافسای یک ستاره است که در صورت فلکی مارافسای قرار دارد.

منابعویرایش