پارسک

یکای اندازه‌گیری درازا که در اخترشناسی مورد استفاده قرار می‌گیرد

پارسِک (به انگلیسی: Parsec) (نماد: pc) یکی از واحدهای سنجشِ مسافت در ستاره‌شناسی است. یک پارسِک برابر با ۳۰٫۹ تریلیون کیلومتر (۱۹٫۲ تریلیون مایل) و معادلِ ۳٫۲۶ سال نوری است.

پارسک فاصلهٔ خورشید مرکزی تا شیئی نجومی است که زاویهٔ اختلاف منظر آن یک ثانیه باشد.

پارسِک فاصله‌ای است که از آن فاصله اختلاف منظر خورشید و زمین برابر یک ثانیهٔ قوسی دیده شود. فاصله‌ای که از آن، شعاع مدار زمین که برابر یک واحد نجومی (۱AU) است، برابر یک ثانیهٔ قوس دیده شودیک پارسِک برابر با ۳٫۲۶ سال نوری است.

نام پارسِک از هم‌آمیزی بخش‌هایی از دو واژهٔ parallax (اختلاف منظر) و arc second (ثانیهٔ قوسی) تشکیل شده‌است.

منابعویرایش

  • هاج، پاول، ساختار ستارگان و کهکشان‌ها، ترجمهٔ توفیق حیدرزاده، تهران: سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ دوم، ۱۳۷۲خ، ص۲۷۳.

رضا سلطانی - مشهد

  • دیکسون، رابرت، نجوم دینامیکی، ترجمهٔ احمد خواجه نصیر طوسی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی