آریوبرزن (پنتوس)

(تغییرمسیر از آریوبرزن (پونت))

آریوبرزن (به یونانی Ἀριoβαρζάνης پادشاهی از ۲۶۶–۲۵۰ پ. م) دومین فرمانروای پادشاهی پونت بود که در ۲۶۶ ق.م. جانشین پدرش مهرداد یکم شد و خود نیز در زمانی نامشخص میان ۲۵۸–۲۴۰ پ.م. درگذشت. وی کنترل شهر آماستریس در پفلاگونیا را بدست آورد؛ پس از آنکه، این شهر تسلیم او شد. او و پدرش به دنبال کمک و همراهی گل‌ها بودند که دوازده سال قبل از مرگ مهرداد، وارد آسیای کوچک شده بودند. هدف آنها از این همکاری، بیرون راندن مصری‌ها بود که به دستور بطلمیوس دوم به آسیای کوچک آمده بودند. آریوبرزن سرانجام در ۲۵۰ پ.م. درگذشت و مهرداد دوم جای او را گرفت.

آریوبرزن
پادشاه پنتوس
سلطنت۲۶۶ – ۲۵۰ پ. م
پیشینمهرداد یکم
جانشینمهرداد دوم
فرزند(ان)مهرداد دوم
دودمانمهردادیان
پدرمهرداد یکم

منابع ویرایش