باز کردن منو اصلی

فهرست زیر شامل اسامی شاهان پنتوس ، دولتی باستانی در آناتولی می‌باشد :

شاهان پنتوسویرایش

منابعویرایش