فهرست شاهان پنتوس

این فهرست پادشاهان پادشاهی پنتوس است، یک پادشاهی باستانی هلنی با منشأ پارسی که در آسیای کوچک قرار داشته‌است.

پادشاهان پونتوسویرایش

Pithodoridai:

  • پولمون اول ۳۷–۸ قبل از میلاد
  • پایتودوریدا ۸ پیش از میلاد - ۳۸ م
  • Polemon II 38-64 میلادی

منابعویرایش