آر دوشیزه

آر دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.

آر دوشیزه
{{{تصویر}}}
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی دوشیزه (صورت فلکی)
بعد ۱۲h ۳۸m ۲۹.۹۳۴۹s
میل ‏۱۹.۰۲۸″۵۹′‎+۰۶°
قدر ظاهری (ع) ۷.۷۷
مشخصات
نوع طیف M4.5III
شاخص رنگ U−B ?
شاخص رنگ B−V ?
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۲۵.۷ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۳۱.۴۰ ۴.۲۱ mas/yr
میل: ۴.۲۱ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱.۴ mas
قدر مطلق (MV)۹.۰۶
جزئیات
جرم? M
شعاع? R
درخشندگی? L
درجه حرارت? کلوین
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
V* R Vir, GSC 00295-00002, JP11 2255, TYC 295-2-1, AG+07° 1658, HD 109914, UBV 11347, BD+07° 2561, HIC 61667, DO 3264, HIP 61667, AAVSO 1233+07, GC 17212, HR 4808, RAFGL 4157, SAO 119509.

منابعویرایش