آزادی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از آزادی‌خواه)

آزادی می‌تواند ترجمهٔ Liberty (مقاله فارسی) یا Freedom (مقاله فارسی) باشد و ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

فلسفه
ریاضی و فیزیک
تهران
آمریکا
ادبیات و هنر
سایر

فیلم‌ها ویرایش

منابع ویرایش