آزاد فرانسه ۲۰۰۷ - تک‌نفره زنان

آزاد فرانسه ۲۰۰۷
قهرمان :   بلژیک ژوستین انه
حریف :   صربستان آنا ایوانوویچ
نتیجهٔ نهایی :   ۱–۶، ۲–۶
رویدادها
تک‌نفره‌ها   مردان   زنان       boys   girls
دونفره‌ها   مردان   زنان   mixed   boys   girls
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      

ژوستین انه مدافع عنوان قهرمانی بود و در دیدار نهایی آنا ایوانوویچ را در دو ست پیاپی با نتیجهٔ ۶–۱، ۶–۲ مغلوب کرد.

سیدبندیویرایش

 1.   ژوستین انه (قهرمان)
 2.   ماریا شاراپووا (نیمه‌نهایی)
 3.   اسوتلانا کوزنتسووا (یک‌چهارم نهایی)
 4.   یلنا یانکوویچ (نیمه‌نهایی)
 5.   آملی مائورسمو (دور سوم)
 6.   نیکو وادیسووا (یک‌چهارم نهایی)
 7.   آنا ایوانوویچ (فینال)
 8.   سرنا ویلیامز (یک‌چهارم نهایی)
 9.   آنا چاکوداتزه (یک‌چهارم نهایی)
 10.   دینارا سافینا (دور چهارم)
 11.   نادیا پترووا (دور اول)
 12.   دنیلا هانتوچووا (دور سوم)
 13.   النا دیمنتیوا (دور سوم)
 14.   پتی اشنایدر (دور چهارم)
 15.   شاهار پیر (دور چهارم)
 16.   لی نا (دور سوم)
 1.   کاتارینا سربوتنیک (دور سوم)
 2.   ماریون بارتولی (دور چهارم)
 3.   تاتیانا گاربین (دور چهارم)
 4.   سیبیله بامر (دور چهارم)
 5.   آی سوجیاما (دور سوم)
 6.   آلیونا بوندارنکو (دور دوم)
 7.   فرنسسکا شیاون (دور سوم)
 8.   آنابل مدینا گریکه (دور چهارم)
 9.   لوسی سافارووا (دور چهارم)
 10.   ونوس ویلیامز (دور سوم)
 11.   سامانتا استوسر (دور سوم)
 12.   مارا سانتانگلو (دور سوم)
 13.   گیسلا دولکو (دور دوم)
 14.   جولیا واکولنکو (دور اول)
 15.   سویرن برموند (دور اول)
 16.   مارتینا مولر (دور دوم)

مراحل پایانیویرایش

  یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی فینال
                                       
  ۱    ژوستین انه ۶ ۶  
۸    سرنا ویلیامز ۴ ۳  
  ۱    ژوستین انه ۶ ۶  
  ۴    یلنا یانکوویچ ۲ ۲  
۴    یلنا یانکوویچ ۶ ۷
  ۶    نیکول وادیسووا ۳ ۵  
    ۱    ژوستین انه ۶ ۶
  ۷    آنا ایوانوویچ ۱ ۲
  ۷    آنا ایوانوویچ ۶ ۳ ۶  
۳    اسوتلانا کوزنتسووا ۰ ۶ ۱  
  ۷    آنا ایوانوویچ ۶ ۶
  ۲    ماریا شاراپووا ۲ ۱  
۹    آنا چاکوتادزه ۳ ۴
  ۲    ماریا شاراپووا ۶ ۶  

منابعویرایش