آزمون اف یا آزمون F یا آزمون آنالیز واریانس (به انگلیسی: ANOVA) تعمیم‌یافته آزمون t است و برای ارزیابی یکسان بودن یا یکسان نبودن دو جامعه یا چند جامعه به‌کار برده می‌شود. در این آزمون واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود. این آزمون به افتخار سر رانلد فیشر به این نام نام‌گذاری شده‌است.

از این آزمون برای مقایسه هم‌قوارگی چند جامعه را تواماً با هم استفاده می‌شود. مقایسه میانگین‌های چند جامعه با آزمون t بسیار مشکل است.

مقایسه میانگین‌ها و هم‌قوارگی چند جامعه به وسیلهٔ این آزمون (F یا ANOVA) راحت‌تر از آزمون t امکان‌پذیر است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش