آسِنات (به عبری: אָסְנַת) شخصیتی در کتاب مقدس؛ دختر فوطی‌فارع کاهن شهر اون است که فرعون او را به همسری یوسف درمی‌آورد.[۱] او مادر منسه و افرایم است.

آسنات

در ادبیات خاخامی یهود این موضوع که یوسف با یک زن کافر ازدواج کرده باشد مورد تردید واقع شده و او دختر دینه (خواهر یوسف) معرفی شده‌است که پس از تجاوز شکیم به او متولد می‌شود. پس از آن‌که فرزندان یعقوب از تولد این طفل نامشروع آگاه می‌شوند درصدد کشتن او برمی‌آیند ولی یعقوب مانع می‌شود و گردن‌بندی را که نام خدا بر روی آن است به گردن او می‌آویزد، به روایتی دیگر او را در زیر یک بوتهٔ خار (سِنِه در عبری به معنی بوته خار است) می‌گذارد و جبرئیل او را به قصر پوتیفار (فوطی‌فارع) برده و همسر پوتیفار او را به عنوان دختر خود بزرگ می‌کند. بر اساس روایت دیگری یعقوب او را پشت دروازه‌های مصر رها می‌کند و صدای گریهٔ او توجه پوتیفار را جلب کرده و او را همراه خود می‌برد. حکایت‌های مشابهی نیز در ادبیات سریانی و عربی در مورد آسنات نقل شده‌است.[۲]

منابعویرایش

  1. پیدایش، فصل ۴۲، آیه ۴۵
  2. Morris Jastrow Jr, Gerson B. Levi, Marcus Jastrow, Kaufmann Kohler, "Asenath", Jewish Encyclopedia