آغا بیگم زند

آغا بیگم (متولد ملایر) (درگذشته رجب ۱۲۱۸ قمری در تهران) دختر صیدمرادخان زند و همسر فتحعلی‌شاه قاجار بود.

مادر آغا بیگم دختر میرزا زین‌العابدین مرعشی بود. میرزا زین‌العابدین پسر میرزا محمدشفیع مرعشی (خواهرزاده شاه سلیمان دوم) و شهربانو بیگم (دختر شاه سلطان حسین صفوی) بود.

آغابیگم از ازدواج با فتحعلی‌شاه صاحب فرزندی نشد و در رجب ۱۲۱۸ قمری در تهران درگذشت و در قم به خاک سپرده شد.

منابعویرایش

  • هاشم میرزا، سلطان، زبور آل داود، تهران: میراث مکتوب، چاپ اول، ۱۳۷۹ خورشیدی. صفحه ۷۵–۷۶