باز کردن منو اصلی
تعریف مناطق و زیرمجموعه‌های آنها که برای اهداف آماری مورد بهره‌برداری سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

طرح جفرافیایی جهان (به انگلیسی: United Nations geoscheme) بر پایه کلاسه بندی ام۴۹ بخش آمار سازمان ملل متحد به وجود آمده‌است که جهان را به مناطق کلان جغرافیایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها تقسیم می‌کند.[۱]
این شما برای بکارگیری در آمارهای جهانی تقسیم‌بندی شده‌است و از این راه آمارهای تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل‌های آماری جمعیتی و اقتصادی مناطق و زیر مجموعه‌هایشان ممکن می‌شود. مناطق کلان جغرافیایی تقسیم‌بندی شده تا حد امکان با رعایت موقعیت قاره‌ها مرتب شده‌اند و برطبق ساسیت سازمان ملل متحد این تقسیم‌بندی و قراردادن کشورها و مناطق در گروه یا تقسیم‌بندی خاص تنها مورد مصرف آماری دارد و به هیچ عنوان ارتباطی به هیچ دیدگاه سیاسی و هرگونه مواردی از اینگونه ندارد.[۲]

محتویات

لیست مناطق و زیر مجموعه آنهاویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پانویسویرایش