آلفا توکان

آلفا توکان یک ستاره است که در صورت فلکی توکان قرار دارد.

آلفا توکان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی توکان (صورت فلکی)
بُعد ۲۲h ۱۸m ۳۰.۱s
میل −۶۰° ۱۵' ۳۵"
قدر ظاهری (V) +۲.۸۷
قدر مطلق (V)+۲.۸۷
فاصله۱۹۹ ± ۷ ly
(۶۱ ± ۲ pc)
رده طیفیK3III
نام‌گذاری‌های دیگر
HR 8502, HD 211416,
CP-60 7561, FK5 841,
HIP 110130, SAO 255193,
GC 31183, CCDM 22185-6016

منابع