آمار ریاضی

آمار ریاضی (انگلیسی: Mathematical statistics) شاخه‌ای از ریاضیات است که علم آمار را همراه با زمینه ها و قضایای نظری آن بیان می کند.[۱] تکنیک‌های خاص ریاضی که در آمار ریاضی استفاده می‌شوند شامل: آنالیز ریاضی، جبر خطی، حسابان تصادفی، معادلات دیفرانسیل و نظریه اندازه می‌باشند. آمار ریاضی در عمل از زیرمجموعه‌های اصلی رشته آمار است و نظریه‌پردازان آماری اغلب روش‌های آماری را با بهره‌گیری از ریاضیات، مطالعه و بهبود می‌بخشند و در تحقیقات آماری نیز غالباً سوالات ریاضیاتی را مطرح می‌کنند، همچنین نظریه‌های آماری، به تئوری احتمالات و تصمیم بهینه متکی می‌باشد.

تصویری از رگرسیون خطی روی یک مجموعه داده. تحلیل رگرسیون بخش مهمی از آمار ریاضی است.

جامعه و نمونهویرایش

جامعهویرایش

مجموعه افرادی که دارای ویژگی‌‌ها و مشخصاتی هستند، که مورد تحقیق ما می‌باشند.

نمونهویرایش

بخشی از جامعه که برای مطالعه و پژوهش ما انتخاب می‌شوند.

انواع متغیرهاویرایش

متغیر کمیویرایش

متغیرهایی هستند که قابل اندازه گیری می‌باشند. مانند: اندازه‌گیری قد افراد، اندازه‌گیری وزن بدن و ...

انواع متغیر کمیویرایش

  1. متغیر کمی پیوسته
  2. متغیر کمی گسسته

متغیر کیفیویرایش

متغیرهایی هستند که قابل اندازه‌گیری نیستند. مانند: رنگ چشم افراد، کیفیت یک میوه و ...

انواع متغیرها کیفیویرایش

  1. متغیر کیفی ترتیبی
  2. متغیر کیفی اسمی
 
انواع متغیرها کمی و کیفی

پانوشتویرایش

آموزش آمار ریاضی «سیده فاطمه موسوی نطنزی»

منابعویرایش

  1. Devore، Jay L. Modern mathematical statistics with applications. Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole. شابک ۰۵۳۴۴۰۴۷۳۱.