آمپر، یکای جریان الکتریکی در دستگاه SI است که به افتخار فیزیکدان فرانسوی، آندره-ماری آمپر نام‌گذاری شده‌است.

گالوانومتر برای سنجیدن جریان بر پایه انحراف یک سوزن مغناطیسی در میدان مغناطیسی است.

تعریف آمپرویرایش

در سامانهٔ بین‌المللی یکاها اگر از دو سیم دراز و موازی که در فاصله یک متری از هم در خلأ قرار گرفته‌باشند و جریان‌ مساوی در یک جهت از سیم‌ها بگذرد به‌گونه‌ای که بر یک متر از سیم‌ها نیرویی برابر   نیوتن وارد شود، جریانی که از هر یک از سیم‌ها می‌گذرد، یک آمپر است.

تعریف آمپر بر حسب یکای کولن: اگر یک کولن بار در ثانیه از نقطه‌ای بگذرد، یک آمپر جریان گذشته‌است.

اندازه‌گیری جریان الکتریکیویرایش

برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی از آمپرسنج استفاده می‌شود.

 
تعریف یکای آمپر

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • هالیدی، دیوید و رزنیک، رابرت. فیزیک. ترجمه دکتر نعمت‌الله گلستانیان و محمود بهار. مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۰. چاپ ششم.
  • اطلاعات عمومی ۲۰۰۰ پیام نوین جلد دوم٬سید جمال حیدری