گالوانومتر برای سنجیدن آمپراژ به وسیله انحراف یک سوزن مغناطیسی در میدان مغناطیسی می‌باشد

آمپر یکای سنجش جریان الکتریکی در دستگاه SI است که به افتخار فیزیکدان فرانسوی، آندره-ماری آمپر نام‌گذاری شده‌ است.

تعریف یک آمپرویرایش

تعریف یک آمپر در سامانهٔ بین‌المللی یکاها: اگر از دو سیم دراز و نازک که به فاصله یک متری به‌طور موازی از هم در خلأ قرار گرفته باشند و جریان‌های مساوی در یک جهت از سیم‌ها عبور کند به گونه‌ای که بر یک متر از طول یکی از سیم‌ها نیرویی برابر   نیوتن وارد شود جریانی که از هر یک از سیم‌ها می‌گذرد، (یک آمپر) است.

تعریف یک آمپر بر حسب یکای کولن: اگر یک کولن بار در مدت یک ثانیه از سطح مقطع یک جسم رسانا بگذرد، جریان یک آمپر از آن عبور کرده‌است.

اندازه‌گیری جریان الکتریکیویرایش

عده‌ای آمپرها را معمولاً آمپراژ می‌گویند. برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی از دستگاهی استفاده می‌شود که آن را آمپرسنج می‌نامند.

 
تعریف یکای آمپر

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • هالیدی، دیوید و رزنیک، رابرت. فیزیک. ترجمه دکتر نعمت‌الله گلستانیان و محمود بهار. مرکز نشر دانشگاهی. ۱۳۷۰. چاپ ششم.
  • اطلاعات عمومی ۲۰۰۰ پیام نوین جلد دوم٬سید جمال حیدری