آمیانت (به انگلیسی: Amiante) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و از واژه یونانی Amiantos گرفته شده‌است. نامحلول در اسیدها متغیر برای اولین بار در اتریش کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری - طویل - سوزنی، رنگ: خاکستری روشن، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، جلا: شیشه ای، رخ: کامل- مطابق با سطح، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن دگرگونی است.

آمیانت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از واژه یونانی Amiantos گرفته شده‌است.
نام دیگر Amiante
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی نامحلول در اسیدها متغیر
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری - طویل - سوزنی
شکل ظاهری بلوری - رشته‌ای - شعاعی - دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در سوئیس، ایتالیا، چک اسلواکی، URSS
رنگ خاکستری روشن
رنگ خاکه سیاه
سختی موس ۵-۶
وزن مخصوص ۳-۳٫۲
رخ کامل- مطابق با سطح
جلا شیشه ای
شفافیت شفاف - نیمه کدر
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز - کلسیت- آلبیت- اپیدوت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل دگرگونی
محل پیدایش اتریش

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - کلسیت- آلبیت- اپیدوت و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - رشته‌ای - شعاعی - دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در سوئیس، ایتالیا، چک اسلواکی، URSS یافت می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منبعویرایش