آنیوپلوئید یا آنوپلوئید (به انگلیسی: Aneuploid) در زیست‌شناسی، ژن‌شناسی و زیست‌فناوری به اندامگان یا یاخته‌ای که یک یا چند کروموزوم کمتر یا بیشتر از تعداد معمول کروموزوم‌های گونهٔ مربوط داشته باشد، می‌گویند. به اندامگان یا یاخته‌ای چندلاد که تعداد کروموزوم‌‌های آن مضرب صحیحی از عدد پایهٔ کروموزوم‌‌های گونهٔ مربوط باشد یوپلوئید euploid گفته می‌شود.

آنیوپلوئیدی
کروموزوم‌ها در سندروم داون؛ محتمل‌ترین پیامد آنیوپلوئیدی. به سه کروموزوم کپی ۲۱ در ردیف آخر توجه کنید.
تخصصژن‌شناسی پزشکی ویرایش این در ویکی‌داده
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
آی‌سی‌دی-۱۰Q90-Q98
آی‌سی‌دی-۹-سی‌ام758
سمپD000782

فرهنگستان زبان فارسی برای آنیوپلوئیدی واژه ناهولادی و برای یوپلوئید هولاد را برگزیده است.

منابع ویرایش

برابرهای فرهنگستان زبان فارسی.


 
The image above contains clickable links
یک ژن ناحیه ای از DNA است که عملکرد را مشخص می‌کند. یک کروموزوم شامل یک رشته طولانی از DNA بوده که حاوی ژن‌های زیادی است. یک کروموزوم انسانی می‌تواند تا ۵۰۰ میلیون جفت باز DNA با هزاران ژن داشته باشد.