آوندشکلان
Common Nighthawk.jpg
آوندشکلان، Cypselomorphae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پرندگان
زیررده: نوآروارگان
بالاراسته: نوپرندگان

آوندشکلان (نام علمی: Cypselomorphae) نام یک فراراسته از فراراستهٔ نوپرندگان است.

منابعویرایش