آیین زرتشتگان یا درست دینان آیینی است که بوندوس انتشار دهندهٔ عقاید آن بود و مزدک گسترش دهندهٔ این آیین بوده‌است.

آیین زرتشتگان در منابع اسلامی

ویرایش

در منابع اسلامی از زرتشت نامی سخن گفته شده‌است که موبد شهر فسا بود و بنیان‌گذار آیینی بوده‌است که در ابتدا آیین زرتشتگان نامیده می‌شد.[۱]

نظریه‌پرداز آیین زرتشتگان

ویرایش

بوندوس که در اصل مانوی بوده‌است در روم به تبلیغ آیینی می‌پرداخته[۲] که با نام زرتشتگان یا درست دینان معرفی شد. بوندوس در واقع مانوی از دین برگشت بود در نتیجه آیینی که او به تبلیغ آن پرداخته مذهبی نو بود است.[۳]

مروج آیین زرتشتگان

ویرایش

بوندوس عقاید آیین زرتشتگان را انتشار داد و دو قرن بعد از او مزدک به گسترش و ترویج این آیین پرداخت. مزدک همان آیینی را گسترش داده که بوندوس آن را انتشار داده بود.[۴]

اصول اولیه آیین زرتشتگان

ویرایش

زرتشتگان یا درست دینان که به معنی کیش یزدان بود[۵] و بر اساس عقاید این آیین در مبارزه میان نور و ظلمت و خیر و شر، پیروزی نهایی با نور است.[۶] آیین درست دینان یا زرتشتگان به منزلهٔ اصلاحی در دین مانی بوده‌است.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش
  • بهار، مهرداد (۱۳۹۰). ادیان آسیایی. تهران: نشرچشمه.
  • پیگولوسکایا، نینا ویکتوروونا (۱۳۶۳). تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم. ترجمهٔ کریم کشاورز. تهران: پیام.
  • خسروی، خسرو (۱۳۵۹). مزدک. تهران: دنیای نو.
  • کریستنسن، آرتور آمانوئل (۱۳۷۴). سلطنت قباد و ظهور مزدک. ترجمهٔ احمد بیرشک. تهران: طهوری.