اوریدیس

(تغییرمسیر از ائورودیکه)

ائورودیکه (به یونانی: Εὐρυδίκη) نام چند شخصیت در اسطوره‌های یونانی بود؛ از جمله ائورودیکه همسر اورفئوس.

اساطیر یونان باستان
ائورودیکه
فرانسوی: ائورودیکه
جنسیت: مؤنث
همسر: اورفئوس
مرگ: بر اثر مارگزیدگی
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

ائورودیکه همسر اورفئوس براثر مارگزیدگی جان سپرد، اما اورفئوس که عاشق او بود، به دنبال او به جهان زیرین که در تملک هادس خدای جهان مردگان بود، رفت و با نواختن چنگ پرسفونه را مجذوب کرد و پرسفونه به او اجازه داد تا ائورودیکه را از جهان زیرین بازگرداند، به شرط آن‌که تا خروج از قلمرو هادس به چهرهٔ او نگاه نکند. اما در میان راه اورفئوس از بیم آن‌که ائورودیکه به دنبالش نرود، برگشت و وی را نگاه کرد و در نتیجه ائورودیکه برای همیشه به جهان زیرین بازگردانده شد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹