ابراهیم بن سنان

ریاضی‌دان و ستاره‌شناس عراقی

ابراهیم بن سنان بن ثابت بن قرّه حرانی ابواسحاق صائبی سده چهارم هجری است. ریاضیدان، پزشک و ستاره‌شناس صائبی مذهب از اعضای دارالحکمه بغداد است.

ابراهیم بن سنان
زادهٔ۲۹۶ (قمری)
۹۰۹ (میلادی)
بغداد
درگذشت۳۳۵ (قمری)
۹۴۶ (میلادی)
نژادعرب
پیشهریاضیات، پزشکی و اخترشناسی
خویشاوندانفرزند سنان بن ثابت و نوه ثابت بن قرّه

زندگی‌نامهویرایش

متولد ۲۹۶ (قمری)، ۹۰۹ (میلادی) در بغداد عراق است. پدرش سنان بن ثابت و جدش ثابت بن قرّه هر دو از ریاضیدانان و پزشکان نامور دوره خویش بودند. وی سرانجام در ۳۳۵ (قمری)، ۹۴۶ (میلادی) به علت بیماری کبدی در ۳۸ سالگی در بغداد درگذشت.

دیدگاه‌های علمیویرایش

وی دارای دیدگاهی انتقادی نسبت به تحقیقات دیگران و استقلال فکری بوده‌است. این را می‌توان از ابداع روش جدیدی در تربیع سهمی، همچنین کار دربارهٔ ساعت آفتابی و برخورد انتقادی با نظریات بطلمیوس و ارسطو دریافت.

منابعویرایش

  • [پیوند مرده] دبا فارسی، [دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، ابراهیم بن سنان، مقاله شماره ۶۴۸، بازدید در ۲۸ شهریور ۱۳۹۱.