۲۹۶ (قمری)، دویست و نود و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم اکتبر سال ۹۰۸ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰ 

سال: ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش

منبعویرایش

  • مشکویه رازی، تجارب‌الامم، ترجمهٔ علینقی منزوی، جلد پنجم، چاپ اول، انتشارات توس، ۱۳۷۶