ابوالحسن دادور

سیاست‌مدار ایرانی

ابوالحسن دادور (۱۳۰۶ - ۱۳۷۱) نماینده مجلس، شهردار و فرماندار اهل ایران بوده است.

ابوالحسن دادور
فرماندار تهران
پادشاهمحمدرضا شاه پهلوی
پس از۱۳۵۶
پیش ازبهمن ۱۳۵۷
شهردار رشت
دوره مسئولیت
۱۳۵۲ – ۱۳۵۵
نماینده مجلس شورای ملی
حوزه انتخاباتیرشت
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۰۶ خورشیدی
رشت، ایران
درگذشته۱۳۷۱ خورشیدی
ملیت ایران
محل تحصیلدانشگاه تهران
پیشهسیاستمدار

زندگی

ویرایش

ابوالحسن دادور فرزند محمدعلی دادور عمده الملک در سال ۱۳۰۶ ه.ش به دنیا آمد و پس از اخذ لیسانس در رشته تاریخ و باستان‌شناسی از دانشگاه تهران وارد خدمت دولت شد. او نماینده مجلس و شهردار رشت بود. او در سال ۱۳۵۲ ه.ش به سمت شهردار رشت انتخاب شد و تا سال ۱۳۵۵ این سمت را بر عهده داشت.

نامبرده در سال ۱۳۵۶ ه.ش با سمت فرماندار تهران به پایتخت رفت و تا زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران این سمت را برعهده داشت و پس از برگزاری رفراندم جمهوری اسلامی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از خدمات دولتی منفصل گردید.

ابوالحسن دادور عاقبت در سال ۱۳۷۱ خورشیدی درگذشت.

  • هومن یوسفدهی (تاریخ)، «نمایندگان گیلان در مجالس قانونگذاری»، مجله گیله وا، ش. ۸۴، ص. ۳۷ تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)
  • باقر عاقلی (۱۳۸۰)، «فصل کتاب»، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، مجلد 2، تهران: نشر گفتار / نشر علم، ص. صفحه از پارامتر ناشناخته |ISBN شابک= صرف‌نظر شد (کمک)