ابوطالب میرزا، (زاده ۱۵۷۵ شیراز – درگذشته ۱۶۱۹ قزوین) چهارمين پسر شاه محمد خدابنده از همسرش ملکه خیرالنساء بیگم بود.

سلطان ابوطالب میرزا
ولیعهد امپراتوری صفوی
نایب‌السلطنه
دوران۱۰ دسامبر ۱۵۸۶ – ۱۶ اکتبر ۱۵۸۷
پیشینحمزه میرزا
جانشینمحمدباقر میرزا
زاده۱۶ ژانویه ۱۵۷۵
۲۳ رمضان ۹۸۲
شیراز
درگذشته۱۶۱۹ (۱۰۲۹)
قزوین (قلعه الموت)
دودمانصفوی
پدرمحمد خدابنده
مادرخیرالنساء بیگم

بعد از قتل حمزه میرزا با اینکه شاه محمد خدابنده قصد داشت دولت را شخصاً اداره کند اما قاتلان حمزه میرزا، ابوطالب میرزا را به عنوان ولیعهد و نایب‌السلطنه انتخاب کردند.[۱] با تصرف قزوین به دست شاه عباس یکم و تاج‌گذاری وی، ابوطالب میرزا همراه با شاه محمد خدابنده و سایر شاهزادگان به قلعه الموت که تهماسب میرزا در آنجا بود فرستاده شدند. در سال سوم سلطنت شاه عباس، ابوطالب میرزا و بردارش تهماسب میرزا و اسماعیل میرزا فرزند حمزه میرزا و سلطانعلی میرزا نابینا در سال ۹۹۹ قمری (۱۵۹۱ میلادی) به قلعه طبرک فرستاده شدند و همگی شاهزادگان در آنجا کور شدند و بار دیگر همگی به قلعه الموت فرستاده شدند. سرانجام ابوطالب میرزا در سال ۱۰۲۹ قمری (۱۶۱۹ میلادی) درگذشت.[۲]

منابع ویرایش

  1. «زندگانی شاه عباس اول، نصرالله فلسفی، ج ۱، ص ۱۱۴».
  2. «زندگانی شاه عباس اول، نصرالله فلسفی، ج ۲، ص ۱۶۷».