اتئوکلس (به انگلیسی: Eteocles)، فرزند اودیپ و یوکاسته.

اتئوکلس
اتئوکلس و پولونیکس
اساطیر یونان باستان
فرانسویاتئوکلس
جنسیتمذکر
پدراودیپ
مادریوکاسته
وابستگانبرادر پولونیکس
موضوع‌های اساطیر یونان باستان

اودیپ او و برادرش، پولونیکس را به سبب آزارهایشان نفرین کرد که به دست هم کشته شوند. پس از مرگ اودیپ آن‌ها بر سر قدرت نزاع کردند و اتئوکلس پیروز شد. پولونیکس نیز آدراستوس را برگزید تا قدرت را او برگرداند و آدراستوس نیز به تب حمله کرد و به این صورت جنگ مخالفان هفت‌گانهٔ تب شکل گرفت و مطابق نفرین پدر هر دو به دست هم کشته شدند.

جستارهای وابسته

منابع

  • دورانت، ویل (۱۳۷۸تاریخ تمدن، یونان باستان (جلد دوم)، ترجمهٔ امیرحسین آریان‌پور و دیگران، به کوشش سرویراستار، محمود مصاحب.، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، شابک ۹۶۴-۴۴۵-۰۰۱-۹