اتا کلاغ
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی کلاغ (صورت فلکی)
بعد ۱۲h ۳۲m ۰۴.۲۲۷۰s
میل ‏ ۴۵.۶۲۷″ ۱۱′ ‎−۱۶°
قدر ظاهری (V)۴.۳۱
مشخصات
ردهF2 V
راهنمای رنگ U-B+0.00
راهنمای رنگ B-V+0.38
راهنمای رنگ R-I+0.18
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۳.۵ ± ۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: −۴۲۴.۳۷ mas/yr
Dec.: −۵۸.۴۱ mas/yr
اختلاف منظر (π)۵۴.۹۲ mas
قدر مطلق (MV)۲.۹۹
جزئیات
جرم۱.۴۳ ± ۰.۰۵ M
شعاع۱.۲ R
دما۶۷۰۰ K
سن۱.۵ (۱.۱ to ۱.۷) × ۱۰۹   سال
نام‌گذاری‌های دیگر
η Crv, Eta Corvi, Eta Crv, 8 Corvi, 8 Crv, BD−15°3489, GC 17087, GJ 471.2, GJ 9411, HD 109085, HIP 61174, HR 4775, LTT 4755, NLTT 31021, PPM 225971, SAO 157345.
منابع
سیمباداطلاعات
ARICNSاطلاعات

اتا کلاغ یک ستاره است که در صورت فلکی کلاغ قرار دارد.

منابعویرایش