اتحاد ایتولی (یونانی باستان: [] Error: {{Lang}}: فاقد متن (راهنما))یا لیگ اتولیا یک کنفدراسیون از جوامع قبیله ای و شهرها در یونان باستان با مرکزیت اتولیا در یونان مرکزی بود این اتحادیه احتمالاً در مخالفت با مقدونیه و اتحاد با هخامنشیان در اوایل دوران هلنیسم تاسیس شد. دو نشست سالانه در ترمیکا و پاناتولیکا برگزار می شد. این اتحادیه دلفی را در سال۲۹۰ قبل از میلاد اشغال کرد و به طور پیوسته سرزمین تحت تصرفش را گسترش می داد تا اینکه در پایان قرن ۳ قبل از میلاد ، کل یونان مرکزی را به استثنای آتیکا و بئوتیا تصرف کرد. در اوج خود ، قلمرو اتحادیه شامل لوکریس ، مالیس ، دولوپس ، مناطقی از تسالالی ، فوکیس و آکارنانیا بود. در دوره اخیر تاریخش برخی از شهرهای یونان به اتحادیه پیوستند در این میان می توان از شهر هایی مانند شهرهای آرکادیان مانتینه ،تگی ، فیگالیا و کیدونیا در کرت یاد کرد. در طول دوران باستان، ایتولی ها مورد توجه دیگر یونانیان نبودند ، زیرا آنها را نیمه بربر و وحشی میدانستند اتحادیه آنها از ساختار سیاسی و اداری پیچیده ای برخوردار بود و ارتش های آنها به راحتی باسایر قدرت های یونان برابری داشت. با این حال ، در دوره هلنیستی ، آنها به عنوان یک کشور مستقل در یونان مرکزی ظهور کردند و با الحاق داوطلبانه چندین دولت شهر یونان به اتحادیه‌شان گسترش یافتند. در این دوره باز هم ، اتحادیه ایتولی علیه مقدونی ها مبارزه می کرد که به اتحاد با روم منجر شد و خود منهی به فتح نهایی یونان توسط رومی ها شد.

اتحاد ایتولی

Koinon tōn Aitōlōn
Aetolian League
4th century BC–188 BC
پایتختترموس
زبان(های) رایجDoric Greek، زبان یونانی کوینه
دین(ها)
دین یونان باستان
حکومتکنفدراسیون
Strategos 
قوه مقننهمجلس اتولی
دوره تاریخیاروپای دوران قدیم
• بنیان‌گذاری
4th century BC
• Treaty with Rome after the جنگ‌های سلوکیان و رومیان
188 BC
پیشین
پسین
اتولیا
یونان رمی
امروز بخشی از یونان
قلمرو اتحاد ایتولی در سال ۲۰۰ قبل از میلاد.
, تئاتر کالیدون ، اتولیا
l مناطق باستان یونان مرکزی از جمله اتولیا ، قبل از گسترش آن

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش