اِتروریا نام منطقه‌ای بوده‌است در مرکز ایتالیای کنونی و در برگیرنده بخش‌هایی که امروزه به نام توسکانی، لاتیوم، امیلیا-رومانیا و اومبریا شناخته‌می‌شوند. اتروریا را در متن‌های لاتین و یونانی بیشتر Tyrrhenia می‌خوانده‌اند.

گسترهٔ تمدن اتروسک‌ها

مردمان باستانی اتروریا اتروسک‌ها بودند که فرهنگ مختلطشان در دولت‌شهرهایی چند -که از دورهٔ ویلانوا از سده نهم پیش از میلاد برخاسته و سپس نیرومند شده بودند- متمرکز بود. فرهنگ ایشان از ۶۵۰ (پیش از میلاد) بر دیگر فرهنگ‌های مردمان دیگر ایتالیای باستان چیرگی یافت و محدوده‌اش به درهٔ رود پو و لاتیوم تا مستعمره‌های یونانی در جنوب ایتالیا و سیسیل می‌رسید.

رم به واسطهٔ پادشاهان اتروسکی که بر آن فرمان می‌راندند متاثر از فرهنگ اتروسک‌ها بود. این شاهان تا ۵۰۹ پیش از میلاد که جمهوری روم تشکیل شد، بر روم فرمانروا بودند.

شهرهای اتروریاویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Etruria," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Etruria&oldid=223979677 (accessed July 18, 2008).