اِتروریا نام منطقه‌ای بوده‌است در مرکز ایتالیای کنونی و در برگیرنده استان‌هایی که امروزه به‌نام توسکانی، امیلیا-رومانیا و اومبریا شناخته‌می‌شوند. اتروریا را در متن‌های لاتین و یونانی بیشتر Tyrrhenia می‌خوانده‌اند.

گسترهٔ تمدن اتروسک‌ها

مردمان باستانی اتروریا اتروسک‌ها بودند که فرهنگ مختلطشان در دولت‌شهرهایی چند -که از دورهٔ ویلانوا از سده نهم پیش از میلاد برخاسته و سپس نیرومند شده بودند- متمرکز بود. فرهنگ ایشان از ۶۵۰ (پیش از میلاد) بر دیگر فرهنگ‌های مردمان دیگر ایتالیای باستان چیرگی یافت و محدوده‌اش به درهٔ رود پو و لاتیوم تا مستعمره‌های یونانی در جنوب ایتالیا و سیسیل رسید. آنان همسایگان شمالی روم بودند. به‌طور کلی، در دورهٔ باستان و پیش از تشکیل تمدن روم، رود تیبر سرحد میان اتروریا (قلمرو اتروسکان) و لاتیوم (قلمرو لاتینان) شد،[۱] چنان‌که اتروریا در شمال تیبر و لاتیوم در جنوب آن جای داشت.

تمدن روم متاثر از فرهنگ اتروسک‌ها بود، زیرا دو تن از پادشاهانش به‌نام‌های لوکیوس تارکوئینیوس پریسکوس و لوکیوس تارکوئینیوس متکبر اتروسک‌تبار بودند. این شاهان تا ۵۰۹ پیش از میلاد، که جمهوری روم تشکیل شد، بر روم فرمانروا بودند.

شهرهای اتروریا ویرایش

منابع ویرایش

  1. تیتوس لیویوس. از پیدایش روم. ج. یکم. صص. گفتار ۳.

Wikipedia contributors, "Etruria," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Etruria&oldid=223979677 (accessed July 18, 2008).