اتل متل توتوله

اتل متل توتوله شعر و بازی است به زبان فارسی و کودکانه. این بازی آهنگین را کودکان ایرانی در هنگام کودکی می‌خوانند بازی می‌کنند.

بازیویرایش

بازی به این‌صورت است که کودکان کنار هم می‌نشینند و پاهای خود را دراز می‌کنند. بعد یکی این شعر می‌خواند و به ترتیب به پاهای بچه‌ها اشاره می‌کند. شعر هرجا تمام شد، در آن لحظه دست خواننده شعر به هر پا رسید، آن کودک باید آن پا را جمع کند. این کار را آنقدر ادامه می‌دهند تا همه ی پاها بجز یک پا جمع شود. آخرین پا که جمع نشده، پای نفر بازنده است.

این بازی را می‌توان حتی یک نفره هم اجرا کرد. به‌صورتی که پاها را دراز کرده و شعر مخصوص آن خوانده می‌شود و با هر ضرب آهنگ شعر دست روی یک پا می‌رود و در پایان شعر، پایی که شعر روی آن پایان می‌پذیرد به‌عنوان بازنده انتخاب می‌شود واین کار تا باقی ماندن یک پا ادامه می‌یابد.

متن شعرویرایش

اتل متل توتوله

گاو حسن چه جوره؟

نه شیر داره نه پستون

گاوشو بردن هندستون

یک زن کُردی بستون

اسمشو بذار عَمقِزی(عمقزی دختر عمه)

دور کلاش قرمزی

هاچین و واچین

یه، پا، تو، ور، چین

منابعویرایش