اتمسفر (یکا)

اتمسفر یک واحد برای اندازه‌گیری فشار است. در دهمین کنفرانس عمومی واحدهای اندازه‌گیری اتمسفر به عنوان یک واحد رسمی اندازه‌گیری فشار پذیرفته شد و مقدار دقیق آن برابر با ۱٫۰۱۳٫۲۵۰ دین بر سانتی‌متر مربع (برابر با ۱۰۱٫۳۲۵ پاسکال) تعیین شد.

اتمسفر (یکا)
یکایفشار
نشانatm 
تبدیل یکا
۱ atm در ...... برابر است با ...
   SI units   ۱۰۱٫۳۲۵۰ کیلوپاسکال
   U.S. customary units   ۱۴٫۶۹۵۹۵ پوند بر اینچ مربع

هر اتمسفر تقریباً برابر با میانگین فشار هوا در سطح آبهای آزاد در سواحل شهر پاریس فرانسه است. شهرهای دیگر دنیا که در عرض جغرافیایی مشابهی قرار دارند، از میانگین فشار هوای مشابهی نیز برخوردارند.

منابعویرایش

«تعریف اتمسفر در فرهنگ لغات Merriam-Webster». دریافت‌شده در ۱۲ آوریل ۲۰۰۷.