میلی‌متر جیوه (نماد: mmHg) از یکاهای اندازه‌گیری فشار است. این یکا مانومتریک است و بر اساس چگالی جیوه و شتاب گرانشی زمین بیان می‌شود. هر ۷۶۰ میلی‌متر جیوه برابر ۱ اتمسفر است.[۱] معمولاً فشار خون با استفاده از این یکا بیان می‌شود.[۲]

میلی‌متر جیوه
یکایفشار
نشانmmHg یا mm Hg 
۱ mmHg در ...... برابر است با ...
   یکاهای SI   ۱۳۳٫۳۲۲۴ پاسکال
   یکاهای مهندسی انگلیسی   ۰٫۰۱۹۳۳۶۷۸ پوند-نیرو بر اینچ مربع
واحدهای فشار
 
پاسکال
(Pa)

بار
(bar)
اتمسفر فنی
(at)

اتمسفر
(atm)

تور
(Torr)
پوند
بر اینچ مربع

(psi)
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1.0197×10−5 9.8692×10−6 7.5006×10−3 145.04×10−6
1 bar 100,000 ≡ 106 dyn/cm2 1.0197 0.98692 750.06 14.504
1 at 98,066.5 0.980665 ≡ 1 kgf/cm2 0.96784 735.56 14.223
1 atm 101,325 1.01325 1.0332 ≡ 1 atm 760 14.696
1 torr 133.322 1.3332×10−3 1.3595×10−3 1.3158×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19.337×10−3
1 psi 6,894.76 68.948×10−3 70.307×10−3 68.046×10−3 51.715 ≡ 1 lbf/in2

مثال:  ۱Pa = ۱ N/m۲  = ۱۰−۵ bar  = ۱۰/۱۹۷×۱۰−۶ at  = ۹/۸۶۹۲×۱۰−۶ atm
یادآوری:  mmHg نماد میلی‌متر جیوه است.


منابعویرایش

  1. «واحدهای فشار». رایتک پویا. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۶ فروردین ۱۳۹۳.
  2. واحد پیشگیری مركز قلب تهران. «چگونه فشار خون را اندازه‌گیری كنیم؟». مركز قلب تهران. دریافت‌شده در ۶ فروردین ۱۳۹۳.