ارسانه

شهبانوی ساسانی

اَرسانه یا آرسان (پارسی میانه: Narsehduxt) یکی از زنان نجیب‌زاده ساسانی در سده سوم میلادی و همسر شاهنشاه نرسه بود.

ارسانه
همسر(ان)نرسه
خاندانخاندان ساسان
دین و مذهبمزدیسنا

زندگیویرایش

ارسانه همسر نرسه بود. او در جنگ ساتالا به دست سپاهیان تحت سلطه گالریوس رومی افتاد.[۱] نرسه با فرستادن سفیری به نام افربان سعی در بازگرداندن او کرد. پس از مذاکرات بسیار ارسانه به ایران بازگردانده و در ادامه عهدنامه نصیبین منعقد شد.[۲] در منابعی همچون کریستنسن، نام همسر نرسه «آرسان» گفته شده‌است.[۳]

منابعویرایش

  1. شیپمان، مبانی تاریخ ساسانیان، ۳۳.
  2. «نرسی ساسانی». تقویم تاریخ.
  3. کریستن‌سن، ایران در زمان ساسانیان، ۳۲۶.