ازدواج دسته‌جمعی شوش

تصویری نقاشی شده از ازدواج دسته‌جمعی شوش

ازدواج دسته‌جمعی شوش به ازدواج دسته جمعی‌ای گفته می‌شود که میان زنان ایرانی و سرداران اسکندر در شوش یکی از پایتخت‌های عهد هخامنشی صورت گرفت. در سال ۳۲۴ پیش از میلاد اسکندر کوشید در طی جشن‌های بهاری در جهت ایجاد دوستی بین ایرانیان و مقدونی‌ها که قوام امپراتوری نوبنیاد وی، جز براساس آن استوار نمی‌یافت، طرحی تازه بریزد. از این رو در ضیافت باشکوهی که برپا کرد، اسکندر به همراه هشتاد تن از افسران و سرداران خویش با زنان ایرانی ازدواج کردند. خود او با استاتیرا (دختر داریوش سوم) ازدواج کرد و نزدیکترین دوست و سردارش هفستیون با دختر کوچکتر داریوش دری‌په‌تیس وصلت کرد. سایر سرداران و افسرانش هم دخترانی با خانوادهٔ هخامنشی یا سایر خانواده‌های بزرگ ایرانی ازدواج کردند. بعلاوه اسکندر، مقدونی‌های لشکرش را نیز تشویق کرد که زنان ایرانی بگیرند و می‌گویند نزدیک به ده هزار تن از لشکریان او نیز زنان ایرانی گرفتند.[۱]

پانویسویرایش

  1. زرین کوب، ص ۲۴۴

منابعویرایش

  • زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۶۴تاریخ مردم ایران قبل از اسلام، تهران: انتشارات امیر کبیر