رونالد ریگان در لباس دامادی

هنگامی‌که یک مرد و یک زن با هم قرار ازدواج می‌گذارند و ازدواج می‌کنند، به مرد در روز ازدواج داماد می‌گویند. همچنین به زن در روز ازدواج عروس می‌گویند.

داماد همچنین به‌عنوان نوعی نسبت خویشاوندی سببی هم به‌کار می‌رود به این معنا که شوهر دختر آقای الف، در حکم داماد آقای الف محسوب می‌شود.

به گفته برخی از کارشناسان، در منابع باستانی آمده که داماد به طور کلی خانواده محسوب نمیشود.

جستارهای وابستهویرایش