ازدواج همجنس‌گرایان در دانمارک

ازدواج همجنس‌گرایان در دانمارک در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ قانونی شد. این قانون توسط کابینه هله تورنینگ-اشمیت به مجلس دانمارک معرفی شد و در ۷ ژوئن ۲۰۱۲ با رای ۸۵ موافق در مقابل ۲۴ مخالف تصویب شد[۱]. قبل از تصویب این قانون در دانمارک زوج‌های همجنس‌گرا می‌توانستند از طریق همیاری ثبت‌شده از حقوقی مشابه ازدواج برخوردار شوند.

شناسایی حقوقی
روابط همجنس‌گرایانه
ازدواج همجنس‌گرایان

در بعضی مناطق انجام می‌شود

به رسمیت شناخته می‌شود، انجام نمی‌شود

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Same-sex marriage in Denmark," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Same-sex_marriage_in_Denmark&oldid=496510343 (accessed June 8, 2012).