اسماعیل منصور

امام اسماعیلی

اسماعیل منصور(۹۱۳-۹۵۳ میلادی) سومین خلیفه از خلفای فاطمی و سیزدهمین امام در مذهب شیعه اسماعیلی است؛ او پس از مرگ پدرش محمد قائم بأمرالله در سال ۳۳۴ هجری به خلافت رسید. او فتنه ابن کیداد خارجی را دفع کرد و شهر منصوریه را بنا نهاد؛ او سیسیلیه را دوباره به اشغال فاطمیان درآورد. سرانجام منصور بر اثر بیماری در سال ۹۵۳ میلادی درگذشت و پسرش المعز لدین‌الله جانشین او شد.

اسماعیل منصور
خلافت۹۴۶–۹۵۳
پیشینمحمد قائم بأمرالله
جانشینمعز لدین‌الله
زادهژانویه ۹۱۴
خلافت فاطمی
درگذشتهمارس ۹۵۳
خلافت فاطمی
فرزند(ان)معز لدین‌الله
دودمانفاطمیان
پدرمحمد قائم بأمرالله

کتابشناسی/ یادکردها ویرایش

  • ویلیام بوردهی (۱۳۶۴=تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • محمد بن زین العابدین (۱۳۶۲=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)