افضل شاهنشاه

افضل پسر بدرالجمالی، وزیر دولت فاطمیان بود. وی در زمان المستنصر و المستعلی قدرت بسیاری داشت و در پی ماجرای جانشینی نزار و مستعلی از قدرت خود استفاده کرد و در سال ۴۸۷ هجری، ابوالقاسم احمد، کوچکترین پسر المستعلی ر به حکومت رساند و این چنین باعث گسست بین اسماعیلیان شد. افضل حدود ۲۷ سال منصب وزارت را در دست داشت. وی در دوره‌ی الآمر باحکام‌الله ابوعلی منصور به قتل رسید و وزارتش به پایان رسید.[۱]

أفضل شاهنشاه
وزیر خلافت فاطمی
مشغول به کار
۱۰۹۴ – ۱۱۲۱
پادشاهمعاذ مستنصر، احمد مستعلی، امیر بن مستعلی
پس ازبدرالجمالی
اطلاعات شخصی
زاده۱۰۶۶
درگذشته۱۱۲۱

پانویس

منابع

  • خلعتبری، الله‌یار (۱۳۸۵). «رویارویی سیاسی _ نظامی حسن صباح با سلجوقیان». پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه بهشتی. تهران.