منصور الآمر باحکام‌الله

منصور بن مستعلی الآمر باحکام‌الله دهمین خلیفه فاطمی و فرزند المستعلی بود. در زمان او نایب‌السلطنه اش افضل شاهنشاه عملاً خلافت را در دست داشت و خلیفه در کارهای سیاسی دخالتی نمی‌کرد؛ تا این که الآمر، نایب‌السلطنه را عزل و مأمون بطائحی را به جای او گماشت.

منصور الآمر باحکام‌الله
دینار طلای منصور الآمر، ضرب قاهره
پیشیناحمد مستعلی
جانشینالحافظ لدین‌الله
طیب ابوالقاسم
زادهدسامبر ۱۰۹۶
قاهره، خلافت فاطمی
درگذشتهاکتبر ۱۱۳۰
قاهره، خلافت فاطمی
دودمانفاطمیان

وی در سال ۱۱۳۰ بدست حشاشین ترور شد و پس از او طیب ابوالقاسم به خلافت رسید.

کتابشناسی/ یادکردها ویرایش

  • ویلیام بوردهی (۱۳۶۴تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک
  • محمد بن زین العابدین (۱۳۶۲تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر