اف‌ال دوشیزه

اف‌ال دوشیزه یک ستاره است که در صورت فلکی دوشیزه قرار دارد.

اف‌ال دوشیزه
{{{تصویر}}}
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی دوشیزه (صورت فلکی)
بعد ۱۲h ۳۳m ۱۷.۴۱۰s
میل +۰۹° ۰۱' ۱۵.۷۳"'
قدر ظاهری (ع) ۱۲.۵
مشخصات
نوع طیف M5
شاخص رنگ U−B ?
شاخص رنگ B−V ?
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۵.۰ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۱۷۳۰ mas/yr
میل: ۲۰۳ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۲۲۷.۰ mas
قدر مطلق (MV)۱۴.۳
جزئیات
جرم? M
شعاع? R
درخشندگی? L
درجه حرارت? کلوین
سن? سال
نام‌گذاری‌های دیگر
V* FL Vir, G 60-14, LFT 923, Ci 20 716, G 12-43, LHS 333, Cl* Melotte 25, GJ 473, رصدخانه نیروی دریایی ایالات متحده-B1.0 0990-00217846, GSC 00874-00306, LTT 13546, VVO 74, Wolf 424, 2E 2769, JP11 5148, GCRV 7553, JP11 5149, PLX 2890.

منابعویرایش