الگو:جعبه اطلاعات کوه

در به‌روزرسانی نسخهٔ جدید الگوی جعبه اطلاعات کوه سازگاری با نسخهٔ پیشین حفظ شده‌است: نام پارامترهای نسخهٔ پیشین دست‌نخورده باقی مانده و تنها برخی پارامترهای تازه به الگو افزوده شده‌است. بنابراین همهٔ صفحه‌هایی که از نسخهٔ پیشین بهره می‌برند همچنان با نسخهٔ جدید نیز کار خواهند کرد.

برای دیدن نمونه‌های آزمایشی از نسخهٔ جدید، الگو:جعبه اطلاعات کوه/آزمایشی را ببینید.

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

طرز استفاده

{{ دادان کوه
| نام        = 
| نام دیگر     = 
| تصویر       = 
| اندازه تصویر   = 
| توضیح تصویر    = 
| عنوان تصویر    = 
| ارتفاع      = 
| مکان       = 
| رشته‌کوه      = 
| برآمدگی نسبی   = 
| مختصات      = 
| نقشه توپوگرافیک  = 
| گونه       = 
| سن        = 
| واپسین فوران   = 
| نخستین صعود    = 
| مسیر       = 
| مکان آغاز صعود  = 
| زمان رسیدن به قله = 
| Grid_ref_UK =    
 | Grid_ref_Ireland = 
| فهرست‌بندی     = 
| ترجمه       = 
| زبان       = 
| تلفظ       = 
| پانویس      = 
}}