الگو:شجر مذهب مسیحی

Christianity Branches without text.svg
شاخه‌های اصلی مسیحیت
(قرن شانزدهم)
(قرن یازدهم)
(بعضی فرقه‌های معتقد به سه‌گانه‌ناباوری، ترمیم‌گرایی و ناباور به مسیحیت نیقیه نشان داده نشده‌اند)
توضیحات الگو

This template is derived from File:ChristianityBranches.svg. It will link to article pages when placed in an article and categories when placed in a category.

جستارهای وابسته

منابع