الگو:غیر-آزاد

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

This template should be used on the following (Note that the specific criteria of concern has to be stated in the edit summary when using this template):

  1. Pages containing non-free content for which, to serve the purposes of that specific page, equivalent محتوای آزاد is available or could be created (ویکی‌پدیا:معیارهای محتوای غیر آزاد).
  2. Pages containing non-free content that is not necessary (or is more than is necessary) to significantly increase the reader's understanding of the page's topic (ویکی‌پدیا:معیارهای محتوای غیر آزادa and ویکی‌پدیا:معیارهای محتوای غیر آزاد).
  3. Pages containing non-free, non-Wikimedia-owned content in locations where non-free content is not permitted, such as user pages or templates (ویکی‌پدیا:معیارهای محتوای غیر آزاد).
  4. Pages containing non-free content with no rationale for its use on that specific page (ویکی‌پدیا:معیارهای محتوای غیر آزادc).
  5. این برچسب را در صفحات با تصاویر بیش از حد یا نامناسب مورد استفاده قرار ندهید.

جستارهای وابستهویرایش