الگو:مقاله حذف شده

مقالهٔ حذف شده

کاربر گرامی، مقالهٔ اخیرتان که ایجاد کرده‌اید، برپایه معیارهای حذف یا نظرخواهی برای حذف، حذف شده‌است. پیش از ساخت مجدد مقاله لطفاً به موارد زیر توجه کنید:

هر گونه سوال و ابهامی داشتید در بحث من بنویسید. ارادتمند،

شیوهٔ کاربردویرایش

لطفاً فقط به صورت زیر عمل کنید:

{{جا:مقاله حذف شده|نام مقاله|پیام تکمیلی}} ~~~~

این روش متن پیام تکمیلی را که می‌تواند هرچه باشد (از جمله امضای شما) در انتهای متن خود الگو درج می‌کند.