ویکی‌پدیا:کپی مکنید

ویکی‌پدیا آیینه‌ای از منابع در دسترس عموم یا دیگر منابع اولیه نیست. در مقاله‌های ویکی‌پدیا، نقل قول‌ها باید مرتبط با بحث در جریان مقاله یا روشنگر مطلبی از آن باشد و طول آن‌ها نیز نباید بیش از اندازهٔ مناسب باشد.

  • از افزودن متن قراردادها، مطبوعات، سخنرانی‌ها یا نقل قول‌های طولانی و مانند آن، بپرهیزید. برای نمونه، در مقالهٔ یک قرارداد، آن قرارداد را خلاصه کنید و سپس پیوند بیرونی (یا اگر متن آن در ویکی‌نبشته موجود است، یک پیوند میان‌ویکی) به آن دهید. منابع و نمونه‌های کوچکتر مانند یک شعر کوتاه، سرود ملی یا بیان یک جمله از یک شخص در مقاله پذیرفته‌است.
  • اگر می‌خواهید گفته‌ای از یک شخص بیاورید که حق مالکیت آن آزاد نیست، میزان متنی که از آن می‌آورید باید کنترل شده باشد همچنین نباید متن آن را در ویکی‌نبشته قرار دهید بلکه تنها می‌توانید آدرس وبگاه مجاز آن را در مقاله بگذارید. برای نمونه در مورد موسیقی یک فیلم که دارای حق مالکیت است شما تنها اجازه دارید به وبگاه مجاز آن ارجاع دهید و نباید آدرس جایی مانند یوتیوب یا هر وبگاه دیگری را که لزوماً از قوانین حق مالکیت پیروی نمی‌کند به متن مقاله اضافه کنید.

کپی از دیگر منابع ویرایش

کپی از دانشنامه‌های تحت مالکیت عمومی (همچون ۵ جلد نخست از فرهنگ معین) و کاربرد آن‌ها به عنوان پایه در مقالات ویکی‌پدیا در موضوع مربوط کاملاً بی‌ایراد است. کپی کردن از دانشنامه‌های خصوصی می‌تواند بستگی به شرایط داشته باشد، اما باید احتیاط پیشه کرد. کپی از دیگر منابع نیز به طور کلی مناسب نیست.

در تمام این موارد، شما نباید متن را به صورت ویرایش نشده استفاده کنید، بلکه ترجیح آن است که متن کار خود شما باشد. به این صورت که با افزودن پیوند، تغییر قالب بندی، ویرایش متن برای بی طرف ساختن آن یا تغییر آن به متنی دانشنامه‌ای، آن مقاله را محصول ذهن خود بر پایهٔ یک منبع معتبر کنید.

استفادهٔ منصفانه از منابع اولیه دارای حق تکثیر ویرایش

گاهی در ویکی‌پدیا در شرایط ویژه و بسیار محدود استفاده از منابع اولیهٔ دارای حق تکثیر مجاز است ولی هم‌زمان امکان آن وجود دارد که ثبت آن‌ها در ویکی‌نبشته غیرمجاز دانسته شود؛ بنابراین کارهای دارای حق تکثیر که بدون اجازه نامهٔ مناسب فرستاده شده‌اند، همگی به دلیل نقض حق تکثیر حذف می‌شوند.

پس پیش از نوشتن یک مقاله در ویکی‌پدیا از یک منبع اولیهٔ دارای حق تکثیر لطفاً به طور کامل صفحهٔ ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه را مطالعه کنید. همچنین خواهشمندیم که یک منبع دارای حق تکثیر را بدون داشتن اجازه نامهٔ مناسب در ویکی‌نبشته کپی نکنید، چرا که استفادهٔ منصفانه در آنجا گاهی محدودتر است.

در مورد مقاله‌ای که به ویکی‌پدیا فرستاده شده و نامزد انتقال به ویکی‌نبشته است، لطفاً وضعیت حق تکثیرش را به خوبی بررسی کنید.


استفاده از منابع اولیهٔ دارای اجازه‌نامه‌های غیر تجاری ویرایش

ویکی‌پدیا، ویکی‌نبشته و ویکی‌انبار تحت مجوز مستندات آزاد گنو (GFDL) هستند و به کاربرهای خود اجازه می‌دهند تا محتویات این منابع را چندین بار مورد استفاده قرار دهند یا حتی از آن‌ها استفادهٔ تجاری کنند.

اگر قصد دارید از منابع اولیه دارای حق تکثیر با اجازه‌نامه‌های غیر تجاری مانند منابعی که رایگان اند ولی حق تکثیر آنها در اختیار صاحبشان است استفاده کنید، لطفاً وبگاه‌های دیگری را انتخاب نمایید.

جستارهای وابسته ویرایش