الگو:نر/2012-05-16

نگارهٔ روز
جُفت‌گیری

به عمل جنسی جانداران به منظور تولید مثل، جُفت‌گیری گفته می‌شود جفت گيری يک عمل توليد مثل جنسی است. در این روش تولید مثل، گامت نر با گامت ماده ترکیب شده و سلول اولیه به وجود می‌آید.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش