نگارهٔ روز
اسکناس‌های ریالی ایران

روی و پشت اسکناس ۱۰۰ ریالی
روی اسکناس چهره حسن مدرس و پشت آن ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی (مجلس خبرگان فعلی)
این اسکناس در دهه ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ خورشیدی رایج بود.

بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش