الگو:نر/2018-08-30

نگارهٔ روز
عنوان و متن جایگزین، بدون پیوند

۹۸ سال پیش در چنین روزی، امیر عالم‌خان منغیت، آخرین امیر بخارا تحت فشار و حملات هوایی ارتش سرخ تخت سلطنت خود را رها کرد و به افغانستان پناه برد. بدین گونه عمر یک سلطنت ۱۷۰ ساله به‌پایان رسید.
امیر عالم‌خان تا پایان عمرش امید بازیافتن تاج و تختش را رها نکرد و در کابل چشم از جهان بربست.

عکاس: سرگی میخائیلوویچ پروکودین گورسکی
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش