باز کردن منو اصلی

Prokudin-Gorskii-19-v2.png

۹۸ سال پیش در چنین روزی، امیر عالم‌خان منغیت، آخرین امیر بخارا تحت فشار و حملات هوایی ارتش سرخ تخت سلطنت خود را رها کرد و به افغانستان پناه برد. بدین گونه عمر یک سلطنت ۱۷۰ ساله به‌پایان رسید.
امیر عالم‌خان تا پایان عمرش امید بازیافتن تاج و تختش را رها نکرد و در کابل چشم از جهان بربست.
عکاس: سرگی میخائیلوویچ پروکودین گورسکی